3 Veel Voorkomende Ziektes & Aandoeningen Bij De Franse Bulldog

Ziektes en aandoeningen Franse bulldog3 Veel Voorkomende Ziektes Bij De Franse Bulldog

Erkende fokkers moeten hun ouderdieren op bepaalde erfelijke aandoeningen testen vooraleer zij met deze honden mogen fokken. Ondanks deze voorwaarden, kan het echter altijd gebeuren dat je Franse bulldog toch door een of andere ziekte getroffen wordt. In dit artikel deel ik 3 veel voorkomende ziektes en erfelijke aandoeningen bij Franse bulldoggen.

Brachycefaal obstructief syndroom (benauwdheid door stompe schedel)

Een Franse bulldog heeft een heel platte snuit en een stompe schedel. Heel vaak gaat dit gepaard met een zacht gehemelte, nauwe neusgaten en een vernauwde luchtpijp. Hierdoor kan de Franse bulldog gevoelig zijn voor het brachycefaal obstructief syndroom, kortweg BOS of in de volksmond het platte snuitensyndroom genoemd.

De symptomen van deze aandoening zijn kortademigheid, snurken, benauwdheid, hoesten, braken bij het hoesten en een algemeen verminderd uithoudingsvermogen. Door het gebrek aan zuurstof in het lichaam en de hersenen kunnen honden die aan deze aandoening lijden ook vaak flauwvallen.

Honden met BOS hebben ook een hoger risico op oververhitting. Om lichaamswarmte kwijt te geraken hijgt een hond. Door zijn zacht gehemelte, de nauwe neusgaten en de vernauwde luchtpijp kan een Franse bulldog echter niet genoeg hijgen, waardoor hij ook zijn lichaamswarmte niet voldoende kwijt kan. Gevolg: zijn lichaam raakt oververhit. Het is daarom heel belangrijk je Franse bulldog geen al te intensieveinspanningen te laten doen en al zeker niet op warme dagen.

Moeite met ademhalen kan ook negatieve gevolgen hebben op de werking van het hart. Er wordt niet voldoende zuurstof naar het hart gepompt, waardoor het hart extra zal moeten pompen om deze kleine hoeveelheid zuurstof door het lichaam te kunnen transporteren.

Heel veel Franse bulldoggen met het brachycefaal obstructief syndroom hebben ook problemen als ze onder narcose moeten. Door de narcose kan de luchtpijp zich immers nog meer vernauwen. Honden met deze aandoening zullen dan ook meestal geïntubeerd moeten worden als ze onder narcose gaan.

Genezen van het brachycefaal obstructief syndroom kan niet. Het is immers geen ziekte op zich, maar een aandoening veroorzaakt door de specifieke bouw van het hoofd van de Franse bulldog.Eigenlijk kan men enkel de symptomen verlichten die bij deze aandoening gepaard gaan en de hond een zo aangenaam mogelijk leven bezorgen. Heel belangrijk hierbij is het gewicht onder controle houden. Overgewicht zorgt immers voor nog meer ademhalingsproblemen.

De dierenarts kan je Franse bulldog ook luchtwegverwijdende en slijmoplossende medicatie geven om het ademhalen wat makkelijker te maken.

In extreme gevallen kan een medische ingreep nodig zijn. Hierbij worden de neusgaten iets wijder gemaakt, kan het zachte gehemelte worden ingekort en kan er een stent geplaatst worden in de luchtpijp.

Jammer genoeg is deze aandoening vaak het gevolg van extreem fokken op een bijzonder korte snuit. Erkende fokkers moeten hun dieren voor het fokken wel een luchtwegenonderzoek laten ondergaan.

Oogziekten

Een Franse bulldog heeft grote ogen die soms wat uitpuilen. Hierdoor kunnen zijn ogen bijzonder gevoelig zijn aan stof. Ernstig is dit helemaal niet, maar het kan toch behoorlijk vervelend zijn voor je viervoeter. Een strandwandeling door de gure wind met je Franse bulldog is dan ook niet meteen een goed idee.

  • Entropion (naar binnen krullende oogleden)

Entropion is een aandoening waarbij de oogleden naar binnen krullen. Het is niet meteen een gevaarlijke aandoening, maar kan toch heel wat problemen veroorzaken bij je Franse bulldog. Een hond met entropion zal vaak met zijn ogen knipperen. Zijn ogen kunnen rood en gezwollen zijn en zullen vaak tranen. Doordat de hond ook vaak aan zijn ogen zal krabben, kunnen deze behoorlijk gaan ontsteken. Met een chirurgische ingreep kan de stand van de oogleden gecorrigeerd worden.

  • Cherry eye (opgezwollen derde ooglid)

Bij deze aandoening vormt zich aan de binnenkant van het ooglid een grote roze bult. Deze wordt veroorzaakt door een ontstoken traanklier op het derde ooglid. Dit zorgt ervoor dat het traanvocht niet meer kan afgevoerd worden en dat de Franse bulldog traanstrepen krijgt.Meestal komt deze aandoening al voor op jonge leeftijd. Soms trekt de roze bult vanzelf weg, maar in de meeste gevallen moet deze met een chirurgische ingreep verwijderd worden.

Epilepsie

Aangeboren epilepsie komt bij de Franse bulldog gelukkig niet zo heel vaak voor. Epilepsie kan echter ook veroorzaakt worden door externe factoren: een zonnesteek, een ontregeld bloedsuikergehalte, een infectieziekte, een hersenletsel of een allergische reactie op iets.

Een epileptische aanval verloopt altijd in drie fases:

  • Een inleidende fase: je Franse bulldog zal zich anders beginnen gedragen. Hij kan veel rustiger of juist veel zenuwachtiger worden. Wat ook typisch is voor een epileptische aanval is een verdwaasde blik in zijn ogen.
  • De eigenlijke aanval: je Franse bulldog zal oncontroleerbare krampen krijgen over zijn hele lichaam en het bewustzijn verliezen. Hierbij zal hij spontaan plassen of ontlasting verliezen en zal er schuim uit zijn mond komen.
  • De fase na de aanval: geleidelijk aan zullen de krampen afnemen en zal je Franse bulldog weer bij bewustzijn komen. Hou er rekening mee dat je hond behoorlijk in de war kan zijn na zo’n aanval. Het is dus belangrijk hem op een zo rustig mogelijke manier te benaderen, niet alleen om hem gerust te stellen, maar ook omdat je niet kan inschatten hoe hij zal reageren. Door hetgeen wat hij meegemaakt heeft, kan het zijn dat hij agressief reageert.

Eigenlijk kan je als baasje niet veel doen als je Franse bulldog een epileptische aanval krijgt. Meestal moet je enkel afwachten tot de aanval over gaat. Verwittig in elk geval een dierenarts. Mocht de aanval immers te lang duren, dan kan hij met een speciale injectie een einde maken aan de aanval. Je Franse bulldog een epileptische aanval zien krijgen is best wel even schrikken en vele baasjes raken dan ook in paniek. Toch is het belangrijk rustig te blijven.

Wat je als baasje ook kan doen is vermijden dat je Franse bulldog zich bezeert tijdens een aanval door de meubels aan de kant te schuiven en alle gevaarlijke voorwerpen op een veilige afstand van je hond te leggen.

Eenmaal je Franse bulldog weer rustig is, kan je hem meenemen naar de dierenarts. Hij zal de juiste oorzaak van de aanval kunnen vaststellen.

0 Comments